Udział w Kongresie jest odpłatny
900 PLN netto plus 23% VAT.

Rejestracja

Uczestnictwo w kolacji 4 czerwca 2019 r.

Dane do faktury

Akceptuję regulamin Kongresu Sukecsja.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez: Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39 oraz Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, w celach związanych z organizacją wydarzenia Kongres Sukcesja.pl (m.in. w związku z rejestracją udziału w wydarzeniu, wysyłaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia), w szczególności zaś na wysyłanie mi ich przez powyżej wskazane firmy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), na podany przeze mnie adres e-mail;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez: Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39 oraz Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, w celach marketingowych (m.in. w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.), w tym w celu wysyłania mi informacji handlowych przez powyżej wskazane firmy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123) na podany przeze mnie adres e-mail;
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom merytorycznym wydarzenia, tj.: Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34A; Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/35; iWealth Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26; UBS Switzerland AG z siedzibą w Warszawie, al. Aleje Ujazdowskie 51, w celach marketingowych (m.in. w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.), w tym w celu wysyłania mi informacji handlowych przez powyżej wskazane firmy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123) na podany przeze mnie adres e-mail;

Informacja Administratorów Danych Osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO" − informujemy, że

 1. Administratorami danych osobowych są:
  • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 – 121 Warszawa), przy ul. Siennej 39 – KRS 0000183769, NIP 5262734243 ,
  • Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 – 121 Warszawa) przy ul. Siennej 39 – KRS 000433949 NIP 5252538109, oraz
  • Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 – 121 Warszawa), przy ul. Siennej 39 – KRS 0000673514, NIP 5252707664, łącznie zwane dalej „Administratorami”
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.);
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, będą przechowywane przez okres 10 lat;
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.