Karol Sowa

Lider Praktyki Fuzji i Przejęć
Kancelaria Ożóg Tomczykowski


Adwokat, absolwent UW oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego w Levin College of Law, University of Florida.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale fuzji i przejęć jednej z największych kancelarii międzynarodowych – liderze w doradztwie transakcyjnym oraz rynkach kapitałowych w Polsce. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Bierze udział w wielu złożonych transakcjach, liczonych w setkach milionów złotych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu transakcji nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw, w tym również spółek publicznych, przygotowaniu umów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych oraz umów joint venture.

Reprezentuje zarówno zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak i krajowych przedsiębiorców dokonujących akwizycji lub zbywających swoje przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów finansowych lub branżowych. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów notowanych na GPW, m.in.: w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz ich akcjonariuszy.

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo informujemy, że planowany na czerwiec Kongres Sukcesja.pl zostaje przełożony do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Będziemy informować o nowym terminie wydarzenia.

Życzymy wszystkim zdrowia.