Ewa Sobkiewicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych


Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomicznym oraz studiów podyplomowych rachunkowość i zarządzanie.

Cechuje ją otwartość na ludzi i umiejętność współpracy z nimi, szczerość, optymizm, operatywność, gospodarność i zaangażowanie w sprawy społeczne. Aktywnie włącza się w inicjatywy, które zwiększają świadomość dbania o zdrowie. Od 2001 r. z sukcesem prowadzi firmę rodzinną, która jest liderem na polskim rynku medycznym w diagnostyce i leczeniu piersi – Medica Badania. W 2013 r. została Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet za całokształt działalności zawodowej i społecznej.

Będąc właścicielką firmy rodzinnej, aktywnie działa na rzecz rodzinnych przedsiębiorstw. W czerwcu 2016 roku została Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych, jest również Prezesem Międzynarodowego Forum Kobiet, Oddziału Łódzkiego.