Bartosz Browarski

Executive Director
Wealth Management, UBS Switzerland


Związany z UBS Switzeralnd AG od roku 2011. Pracuje jako Menedżer ds. Relacji w obszarze Central East Europe Wealth Management w centrali Banku w Zurychu. Jest liderem zespołu odpowiedzialnego za rynek polski.

W obecnej roli ściśle współpracuje z przedsiębiorcami z Polski, zarządzając ich portfelami inwestycyjnymi. Przed dołączeniem do UBS Bartosz zdobył bogate doświadczenie w szwajcarskich organizacjach bankowości prywatnej pracując dla banków Julius Baer i ING. Równoważąc swoje szwajcarskie doświadczenie bankowe, przed wyjazdem do Szwajcarii pracował dla Citibank i Pekao SA w Warszawie.

Bartosz wnosi do UBS unikalną mieszankę wiedzy eksperckiej na temat polskiego rynku, handlu i budowania relacji. Ma 15 lat doświadczenia w bankowości prywatnej i zarządzaniu majątkiem, specjalizując się we współpracy z najzamożniejszymi klientami z Polski. Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.