Andrzej Szymański

Prezes Zarządu LARS


Z wykształcenia jest magistrem inżynierem. Już w liceum pracował w prywatnej firmie produkcyjnej swojego ojca uzyskując 4 dyplomy mistrzowskie w zawodach związanych z mechaniką, instalatorstwem i elektroniką. W 1984 r., przed ukończeniem studiów, założył firmę Ster Kom zajmującą się produkcją termostatów do urządzeń grzewczych, później rozszerzając działalność o oświetlenie.

W roku 1988 r. firma przyjęła aktualną nazwę LARS, pod którą nadal się rozwija ponownie rozszerzając się na początku XXI wieku o działalność lotniczą. Społecznik oraz członek wielu organizacji m.in.: członek założyciel FBN Poland oraz członek Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Aktywnie pracujący przy powstawaniu nowych legislacji dotyczących firm rodzinnych, był szczególnie zaangażowany w już obowiązującą ustawę o sukcesji w działalności gospodarczej osób fizycznych.

Obecnie uczestniczy w zespole pracującym nad ustawą o fundacji rodzinnej. Prywatnie pasjonat lotnictwa, sportów motorowodnych i żeglarstwa.